365 // 2017 // Week 3

15 // 365 Desk scene

15 // 365 Desk scene

16 // 365 Dog walk stop

16 // 365 Dog walk stop

17 // 365 View from my Dad's lane

17 // 365 View from my Dad's lane

18 // 365 Leftover fall in the front hedge

18 // 365 Leftover fall in the front hedge

19 // 365 Sunset cloud trails

19 // 365 Sunset cloud trails

20 // 365 Late night plant haul shot in the kitchen

20 // 365 Late night plant haul shot in the kitchen

21 // 365 Foggy field

21 // 365 Foggy field