365 // 2017 // Week 3

 15 // 365 Desk scene

15 // 365 Desk scene

 16 // 365 Dog walk stop

16 // 365 Dog walk stop

 17 // 365 View from my Dad's lane

17 // 365 View from my Dad's lane

 18 // 365 Leftover fall in the front hedge

18 // 365 Leftover fall in the front hedge

 19 // 365 Sunset cloud trails

19 // 365 Sunset cloud trails

 20 // 365 Late night plant haul shot in the kitchen

20 // 365 Late night plant haul shot in the kitchen

 21 // 365 Foggy field

21 // 365 Foggy field