366 // 2017 // Week 28

 190 // 366 Starting a new bullet journal

190 // 366 Starting a new bullet journal

 191 // 366 Duplicate 2016 shot cop-out

191 // 366 Duplicate 2016 shot cop-out

 192 // 366 Selfie

192 // 366 Selfie

 193 // 366 Plant stand wedding leftover

193 // 366 Plant stand wedding leftover

 194 // 366 A small handful of cameras

194 // 366 A small handful of cameras

 195 // 366 Bob: short hair summer editions

195 // 366 Bob: short hair summer editions

 196 // 366 Busy day yoga bag

196 // 366 Busy day yoga bag