366 // 2017 // Week 28

190 // 366 Starting a new bullet journal

190 // 366 Starting a new bullet journal

191 // 366 Duplicate 2016 shot cop-out

191 // 366 Duplicate 2016 shot cop-out

192 // 366 Selfie

192 // 366 Selfie

193 // 366 Plant stand wedding leftover

193 // 366 Plant stand wedding leftover

194 // 366 A small handful of cameras

194 // 366 A small handful of cameras

195 // 366 Bob: short hair summer editions

195 // 366 Bob: short hair summer editions

196 // 366 Busy day yoga bag

196 // 366 Busy day yoga bag